Bernar Venet - Lifetime Award

Bernar Venet - Lifetime Award

03 Mars 2016

Hors les murs La galerie est Bernard Ceysson est heureuse d'annoncer la récompense de Bernar Venet au Lifetime Achievement in Contemporary Sculpture Award 2016. Artiste :
Bernar Venet
Lien
Art Net News